Common ground in het organiseren van samenwerking

Zo’n vijftig genodigden uit overheid en bedrijfsleven kwamen op 10 oktober 2018 in Utrecht bij elkaar in de moderne omgeving van het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. ‘Samen’ was het thema van deze Strategische Conferentie van de Gebruikersvereniging Centric, georganiseerd in samenwerking met Centric. Samen in de zin van samen met gemeenten en andere overheden, zoals uitvoeringsorganisaties, èn markt bouwen aan de digitalisering van de overheid.

Nieuw samenspel

Hoe ziet het nieuwe samenspel tussen overheid en markt eruit? Hoe bouwen we samen aan een ‘common ground’? Na de opening door Mark Bressers, dagvoorzitter en directeur Nederlandse Emissieautoriteit, heet Remco Verschoor, programmadirecteur Industriële Automatisering bij Rijkswaterstaat, de aanwezigen welkom. Ook Rijkswaterstaat zoekt in samenwerking antwoorden op uitdagingen, zegt hij: “Er komt een grote digitaliseringsslag op ons af. Daar moeten wij op inspelen en dat kunnen we niet alleen. Daar zijn we samen met andere overheden en de markt mee aan de slag. Die manier van samenwerken is nieuw voor ons. Het vraagt om denkpatronen doorbreken en andere richtingen zoeken. Dat is nieuw voor ons, soms best lastig, maar ook heel interessant, vaak verrassend en leerzaam.”

Innovatie

Patrick van Domburg, burgemeester van IJsselstein en voorzitter Gebruikersvereniging Centric, staat in zijn inleiding ook stil bij het belang van samenwerken. “We staan samen voor een grote opgave van de innovatie van onze IT. De schop moet in de grond, dat is duidelijk. En dat kan alleen als we samenwerken. Dat gebeurt, in de beweging Common Ground. We herkennen ons als gebruikersvereniging in het gestelde doel, dat meer nodig is dan modernisering. Namelijk innovatie.

'We staan samen voor een grote opgave van de innovatie in onze IT. De schop moet in de grond, dat is duidelijk. En dat lukt alleen als we samenwerken'

Patrick van Domburg, burgemeester van Ijsselstein en voorzitter GV Centric

En ook de aanpak spreekt ons aan: geen van bovenaf opgelegde systeemwijziging maar samen met gemeenten, markt en partners, van onderop en stapsgewijs innoveren.”

De Gebruiksvereniging herijkte haar missie en visie en zal op de komende algemene ledenvergadering meer vertellen over de nieuwe aanpak, die is geïnspireerd door een enquête onder de leden, vertelt hij. Hij besluit: “Op deze conferentie zijn leden van de Gebruikersvereniging en mensen van Centric aanwezig. Maar ook niet-leden en zelfs concullega’s van Centric. Dat zegt iets over de tijd waarin we leven. We moeten dingen samen doen en daarom doen we het met zijn allen.”