Common Ground vanuit het perspectief van
‘Collectieve regie’

Gemeenten zijn niet gewend om als collectief te werken, toch doen ze dat nu in Common Ground. Kan dat slagen? Een vergelijking met de bloemenveiling wordt getrokken: de handelaren zijn concurrenten van elkaar maar toch werken ze in de veiling succesvol samen.

Verleiden

De governance rond de afspraken van Common Ground is eenvoudig, zegt Raymond Alexander, hoofd IT in ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de koepel IMG 100.000+, in zijn inleiding op deze sessie: “Het is een vrijwillige keuze om mee te doen. Common Ground biedt iets wat gemeenten nooit eerder hadden. Gemeenten moeten met zinvolle toepassingen worden verleid om mee te doen.” Ze zullen samen regie moeten nemen om duidelijk te krijgen wat ze willen en hoe, zodat leveranciers mee kunnen doen. Alexander vergelijkt het met een bloemenveiling, waar concurrenten samenwerken: “Wat nodig is, is dat we een ecosysteem creëren waarin iedereen lef toont en samenwerkt. En waarin duidelijk is wie welke rol en verantwoordelijkheid pakt.” De aanpak van Common Ground, ontwikkelen in kleine, concrete stappen, helpt om dat te bereiken, zo is een conclusie. Groot denken en klein handelen is het devies.

Common Ground vanuit het perspectief van
Data beleid

Gemeenten kunnen veel doen met data. Common Ground kan dit makkelijker maken, als data worden losgemaakt uit processen. Daar zijn echter nog veel stappen te zetten.

Common Ground vanuit het perspectief van Opdrachtgeverschap

De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is vaak uit balans. Dat heeft o.a. vooral te maken met een gebrek aan expertise bij de opdrachtgever, niet zozeer met juridische inkoopvoorwaarden. Maar er is wel het nodige te verbeteren aan de juridische voorwaarden.

Common Ground vanuit het perspectief van
Cyber Security

De mens blijft de zwakste schakel in informatiebeveiliging en daarom is het belangrijk om blijvend te focussen op bewustwording.

Common Ground vanuit het perspectief van Vrijblijvendheid voorbij

Gemeenten kunnen de beloftes van Common Ground alleen verzilveren als ze vergaand harmoniseren en standaardiseren. De haalbaarheid wordt vergroot door de lat qua ambitie hoog te leggen en daar in kleine stapjes naartoe te werken.