“De relatie tussen gemeenten en leveranciers is best weerspannig, waardoor we ideeën moeilijk in de openheid kunnen delen. Het zou heel mooi zijn als we nu een situatie bereiken waarin we gezamenlijk een strategie kunnen bepalen, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid.”

Maarten Hillenaar,

directeur Public Sector Solutions, Centric

“We staan samen voor een grote opgave van de innovatie van onze IT. De schop moet in de grond, dat is duidelijk. En dat lukt alleen als we samenwerken.”

Patrick van Domburg,

burgemeester van IJsselstein en voorzitter Gebruikersvereniging Centric

“Ik vind dat we als fusieorganisatie nog niet volwassen genoeg zijn om mee te draaien met organisaties die al veel verder zijn, zoals de partijen die meedoen in Common Ground. Tegelijkertijd weet ik dat iets alleen van jezelf wordt als je actief meedoet.”

Henk Verbunt,

directeur DDFK-gemeenten

“De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet in balans zijn en dat is de afgelopen jaren niet zo geweest. Dit vraagt om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Dat perspectief moeten we gaan realiseren met elkaar. Overal waar ik kom proef ik het enthousiasme en de wil om van Common Ground een succes te maken. De betrokkenheid van leveranciers is cruciaal in deze beweging. Samen organiseren we dit!”

Nathan Ducastel,

directeur Beleid Informatiesamenleving

bij de VNG

“Er komt een grote digitaliseringsslag op ons af. Daar moeten wij op inspelen en dat doen we samen met andere overheden en de markt.”

Remco Verschoor,

programmadirecteur Industriële Automatisering bij Rijkswaterstaat

“De relatie tussen gemeenten en leveranciers is vaak moeizaam. Maar dit softwaremodel is wel het meest stabiele en succesvolle model dat we hebben.”

Johannes van Veen,

adviseur PBLQ en voormalig hoofd Informatiebeleid VNG

“Het wij-gevoel dat op het field lab dienstverlening in Zwolle ontstond vond ik echt geweldig. Common Ground is een innovatiebeweging die we samen vormgeven.”

Jan Fraanje,

directeur Vereniging Directeuren Publieksdiensten

“Mensen hebben zes tot acht weken nodig om aan elkaar te wennen, daarna is het een cultuurtje geworden. Dus als je begint moet je meteen aan de slag, want alleen dan krijg je de kans om een andere cultuur neer te zetten.”

Toon Gerbrands,

algemeen directeur PSV

“We werken aan Common Ground met gemeenten en hun partners, inclusief leveranciers. Het maakt co-creatie mogelijk, we zijn echt samen aan de slag. En dat lukt! Dat geeft een enorme energie.”

Raymond Alexander,

hoofd IT in ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de koepel IMG 100.000+